Szymon Krzyszczuk Notariusz i tłumacz przysięgły języka angielskiego: Warszawa

Szymon Krzyszczuk: Notariusz i tłumacz przysięgły jezyka angielskiego:

"Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości"

Karierę zawodową rozpocząłem w 2001 roku kończąc studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział w wykładach, a następnie w seminarium magisterskim prowadzonym przez profesora Adama Olejniczaka sprawił, że szczególnie interesowałem się prawem cywilnym. W roku 2005 - po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu - zdałem egzamin sędziowski. W latach 2005-2009 pracowałem na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu gdzie zajmowałem się szczególnie prawem podatkowym oraz prawem administracyjnym z zakresu nieruchomości.

W roku 2007 ukończyłem Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim, a w roku 2009 Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu (specjalizacja prawnicza). W latach 2009-2013 pracowałem jako radca prawny we Wrocławiu w miejskich instytucjach kultury oraz w Ośrodku Studiów Wschodnich, Warszawa. W dniu 31 maja 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał mnie na stanowisko notariusza i wyznaczył mi siedzibę kancelarii notarialnej w Warszawie Śródmieściu przy ulicy Chopina 5a.

Moje zainteresowania i umiejętności z zakresu prawniczej odmiany języka angielskiego zaowocowały zdaniem egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i wpisem na listę tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Od pięciu lat prowadzę też zajęcia w stworzonej przez siebie Szkole języka angielskiego dla prawników: Legal English Centre.

Poza pracą interesuję się muzyką, śpiewam w chórze a także systematycznie odwiedzam warszawskie teatry. Współpracuję również od wielu lat z serwisem internetowym Cerkiew.pl


Szymon Krzyszczuk
Podczas wręczeniu dyplomów tłumacza przysięgłego przez wiceministra sprawiedlowości Michała Królikowskiego


Po wręczeniu dyplomów (Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości)Szymon Krzyszczuk


Użyteczne cytaty rzymskie:

Salus populi suprema lex. Dobro ludu najwyższym prawem. Cyceron

Si vis pacem, para iustitiam. Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość

Qui tacet, consentire videtur. Kto milczy, ten się zgadza

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

Volenti non fit iniuria. Chcącemu nie dzieję sie krzywda

Historiam nescire hoc est semper puerum esse. Kto nie zna historii ten jest zawsze dzieckiem.

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit. Nie było wielkiego geniusza bez domieszki szaleństwa.

Fortis cadere, cedere non potest. Mężny może paść ale się nie podda

Dimiduim facti , qui coepit habet. Kto zaczął, już zrobił połowę. Horacy

Inclina, Domine, aurem tuam ad me, et exaudi me! Nakłoń swe ucho ku mnie Panie i wysłuchaj mnie! Psalm 86

Nemo est casu bonus. Nikt nie jest dobry przez przypadek. Seneka Młodszy

Macte nova virtte, puer;sic itur ad astra! Swietnie, chłopcze, poczynasz! Tak gwiazd się dosięga!

Cogitationis poenam nemo patitur. Nikt nie ponosi kary za myślenie. Ulpian

Finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło. Owidiusz

Quid vesper ferat, incertum est. Nie wiadomo, co przyniesie wieczór

Navigare necesse est, vivere non est necesse. Żeglowanie jest rzeczą konieczną, życie niekonieczną.