Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego
 
 

Pomocne Linki:

 

Księgi Wieczyste online: 
www.ekw.ms.gov.pl

Krajowy Rejest Sądowy (KRS): 
www.ems.ms.gov.pl

Akty Prawne: 
www.isap.sejm.gov.pl

Ewidencja Działalności Gospodarczej:
www.prod.ceidg.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości:
www.msz.gov.pl

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
www.rejestry.net.pl

Izba Notarialna w Warszawie
www.notariusze.pl

Krajowa Rada Notarialna:
www.krn.org.pl

Orzeczenia NSA:
orzeczenia.nsa.gov.pl