Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego

Notariusz w Warszawie
Szymon Krzyszczuk

Salus populi suprema lex

"Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości"

Karierę zawodową rozpocząłem w 2001 roku kończąc studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział w wykładach, a następnie w seminarium magisterskim prowadzonym przez profesora Adama Olejniczaka sprawił, że szczególnie interesowałem się prawem cywilnym. W roku 2005 - po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu - zdałem egzamin sędziowski. W latach 2005-2009 pracowałem na stanowisku asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu gdzie zajmowałem się szczególnie prawem podatkowym oraz prawem administracyjnym z zakresu nieruchomości.

W roku 2007 ukończyłem Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim, a w roku 2009 Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu (specjalizacja prawnicza). W latach 2009-2013 pracowałem jako radca prawny we Wrocławiu w miejskich instytucjach kultury oraz w Ośrodku Studiów Wschodnich, Warszawa. W dniu 31 maja 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał mnie na stanowisko notariusza i wyznaczył mi siedzibę kancelarii notarialnej w Warszawie Śródmieściu przy ulicy Chopina 5a.

Moje zainteresowania i umiejętności z zakresu prawniczej odmiany języka angielskiego zaowocowały zdaniem egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i wpisem na listę tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Jestem pierwszym notariuszem w Warszawie, który połączył dwie specjalności notariusza i tłumacza przysięgłego  o czym szeroko pisała Rzeczpospolita po wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie w 2014 roku  oraz gazetaprawna.pl Szymon Krzyszczuk
Podczas wręczeniu dyplomów tłumacza przysięgłego przez wiceministra sprawiedlowości Michała Królikowskiego

Szymon Krzyszczuk tłumacz przysięgły
Po wręczeniu dyplomów (Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości)
 

 


Szymon Krzyszczuk
Szymon Krzyszczuk: Notariusz w Warszawie